Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα της οικονομίας και των παραγωγικών μονάδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν άμεσες επιπτώσεις στο χώρο της εργασίας και επηρεάζουν τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μας. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς και κατά συνέπεια, κάθε πρόβλεψη σχετικά με τις ανάγκες για ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι δύσκολη και επισφαλής.

 ypologistis antikithiron6

 

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι μεταξύ άλλων και :

Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών. Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών. Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.